– Studenti/ce kolegije upisuju prema propisanom hodogramu studijskog programa koji studiraju.

1. SEMESTAR

Suvremeni njemački jezik I
[Deutsche Gegenwartssprache I]
Nositelji/ce i izvođač/ice:
Tamara Crnko Gmaz, viša lektorica
Snježana Rodek, viša lektorica
dr. sc. Inja Skender Libhard, viša lektorica
mr. sc. Sonja Strmečki Marković, viša lektorica
dr. sc. Franjo Janeš, viši lektor

Izgovorne vježbe njemačkog jezika I
[Phonetische Übungen der deutschen Sprache I]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Nadine Vollstädt, ugovorna lektorica

Uvod u studij njemačkog jezika
[Einführung in das Studium der deutschen Sprache]
Nositelj/ica:
dr. sc. Slađan Turković, izv. prof.
Izvođač/ica:
dr. sc. Slađan Turković, izv. prof.
Kristina Hrastov, asistentica

Uvod u studij njemačke književnosti
[Einführung in das Studium der deutschen Literatur]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, red. prof.

 

Izborni kolegiji (unutarnja izbornost – isključivo za student/ic/e germanistike):

Metode studiranja – znanost o književnosti
[Methoden im Studium – Literaturwissenschaft]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Nadine Vollstädt, ugovorna lektorica

Njemački – suvremenost i povijest
[Deutsch – Geschichte und Gegenwart]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Maja Anđel, izv. prof.

 


2. SEMESTAR

Suvremeni njemački jezik II
[Deutsche Gegenwartssprache II]
Nositelji/ce i izvođač/ice:
Tamara Crnko Gmaz, viša lektorica
mr. sc. Sonja Strmečki Marković, viša lektorica
dr. sc. Inja Skender Libhard, viša lektorica
dr. sc. Franjo Janešviši lektor
Snježana Rodek, viša lektorica

Izgovorne vježbe njemačkog jezika II
[Phonetische Übungen der deutschen Sprache II]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Nadine Vollstädt, ugovorna lektorica

Osnove jezikoslovlja
[Grundlagen der Sprachwissenschaft]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Slađan Turković, izv. prof.

Osnove književne interpretacije
[Grundlagen der Literaturinterpretation]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, red. prof.

 

Izborni kolegiji (unutarnja izbornost – isključivo za student/ic/e germanistike):

Književna interpretacija
[Literaturinterpretation]
Nositelji/ca:
dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, red. prof.
Izvođač/ica:
Aida Alagić Bandov, asist.

Metode studiranja – jezikoslovlje
[Methoden im Studium – Sprachwissenschaft]
Nositelji/ca:
dr. sc. Slađan Turković, izv. prof.
Izvođač/ica:
Kristina Hrastov, asist.

 


3. SEMESTAR

Suvremeni njemački jezik III
[Deutsche Gegenwartssprache III]
Nositelji/ce i izvođač/ice:
mr. sc. Irena Petrušić-Hluchy, viša lektorica
Snježana Rodek, viša lektorica
dr. sc. Inja Skender Libhard, viša lektorica
mr. sc. Sonja Strmečki Marković, viša lektorica

Morfologija suvremenoga njemačkoga jezika
[Morphologie der deutschen Gegenwartsprache]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Slađan Turković, izv. prof.

Povijest njemačke književnosti 18. stoljeća
[Geschichte der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Christine Magerski, red. prof.

 

Izborni kolegiji (unutarnja izbornost – isključivo za student/ic/e germanistike):

Seminar iz njemačke književnosti 18. stoljeća A ** / ***
[Seminar zur deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts A]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Milka Car Prijić, red. prof.

Seminar iz njemačke književnosti 18. stoljeća B ** / ***
[Seminar zur deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts B]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Christine Magerski, red. prof.

Njemački jezik i glazba  **
[Deutsche Sprache und Musik]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
mr. sc. Irena Petrušić-Hluchy, viša lektorica

Njemački jezik i kazalište **
[Deutsche Sprache und Theater]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Nadine Vollstädt, ugovorna lektorica

Planski jezici **
[Plansprachen]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.

Poredbena analiza frazema u njemačkom i hrvatskom jeziku  **
[Vergleichende Analyse der Phraseologismen in der deutschen und kroatischen Sprache]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
mr. sc. Sonja Strmečki Marković, viša lektorica

Sintaktička analiza I **
[Syntaktische Analyse I]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Kristina Hrastov, asistentica

 

Izborni kolegij u fakultetskoj ponudi (nije za student/ic/e germanistike): 

Interlingvistika i ustroj esperanta
[Interlinguistik und Struktur des Esperanto]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.

 

** Napomena uz izborne kolegije od 3. do 6. semestra: Student od 3. do 6. semestra iz ponude izbornih kolegija upisuje dva kolegija po semestru. Student može birati između kolegija iz područja lingvistike i/ili književnosti prema vlastitom težištu zanimanja, pri čemu ukupan broj upisanih izbornih kolegija iz jednog područja (lingvistika i/ili književnost) u studijskom razdoblju od 3. do 6. semestra ne može biti manji od dva (2). Ponuda lingvističkih izbornih kolegija jedinstvena je i zajednička za sve student/ic/e 2. i 3. godine studija koji/e su položili kolegij Osnove jezikoslovlja. Brojka u imenu lingvističkih izbornih kolegija Sintaktička analiza, Tekstne vrste i Osnove retorike govori o kojem se od dvaju različitih (ali tematski srodnih) kolegija radi. Ne moraju se slušati oba, niti je bitan redoslijed slušanja.

*** Napomena uz izborne književne seminare: Oznaka slova u nazivu izbornog kolegija označava broj grupa u kojima se seminar izvodi budući da se u različitim grupama obrađuju različita tematska područja.


4. SEMESTAR

Suvremeni njemački jezik IV
[Deutsche Gegenwartssprache IV]
Nositelji/ce i izvođač/ice:
Snježana Rodek, viša lektorica
mr. sc. Irena Petrušić-Hluchy, viša lektorica
dr. sc. Inja Skender Libhard, viša lektorica
mr. sc. Sonja Strmečki Marković, viša lektorica

Sintaksa suvremenoga njemačkoga jezika
[Syntax der deutschen Gegenwartssprache]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Kristian Novak, izv. prof.

Povijest njemačke književnosti 19. stoljeća
[Geschichte der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Milka Car Prijić, red. prof.

 

Izborni kolegiji (unutarnja izbornost – isključivo za student/ic/e germanistike):

Seminar iz njemačke književnosti 19. stoljeća A ** / ***
[Seminar zur deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts A]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Christine Magerski, red. prof.

Seminar iz njemačke književnosti 19. stoljeća B ** / ***
[Seminar zur deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts B]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Milka Car Prijić, red. prof.

Planski jezici **
[Plansprachen]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.

Njemački jezik i film **
[Deutsche Sprache und Film]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Nadine Vollstädt, ugovorna lektorica

Leksičke inovacije u njemačkome **
[Lexikalische Innovationen im Deutschen]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Inja Skender Libhard, viša lektorica

Sintaktička analiza II **
[Syntaktische Analyse II]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Kristian Novak, izv. prof.

Njemački jezik i glazba  **
[Deutsche Sprache und Musik]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
mr. sc. Irena Petrušić-Hluchy, viša lektorica

 

** Napomena uz izborne kolegije od 3. do 6. semestra: Student od 3. do 6. semestra iz ponude izbornih kolegija upisuje dva kolegija po semestru. Student može birati između kolegija iz područja lingvistike i/ili književnosti prema vlastitom težištu zanimanja, pri čemu ukupan broj upisanih izbornih kolegija iz jednog područja (lingvistika i/ili književnost) u studijskom razdoblju od 3. do 6. semestra ne može biti manji od dva (2). Ponuda lingvističkih izbornih kolegija jedinstvena je i zajednička za sve student/ic/e 2. i 3. godine studija koji/e su položili kolegij Osnove jezikoslovlja. Brojka u imenu lingvističkih izbornih kolegija Sintaktička analiza, Tekstne vrste i Osnove retorike govori o kojem se od dvaju različitih (ali tematski srodnih) kolegija radi. Ne moraju se slušati oba, niti je bitan redoslijed slušanja.

*** Napomena uz izborne književne seminare: Oznaka slova u nazivu izbornog kolegija označava broj grupa u kojima se seminar izvodi budući da se u različitim grupama obrađuju različita tematska područja.

 


5. SEMESTAR

Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I
[Rezeptive und produktive Textkompetenz I]
Nositelji/ce i izvođač/ice:
Tamara Crnko Gmaz, viša lektorica
dr. sc. Franjo Janeš, viši lektor
mr. sc. Irena Petrušić Hluchy, viša lektorica

Semantika suvremenoga njemačkog jezika
[Semantik der deutschen Gegenwartssprache]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Aleksandra Ščukanec, izv. prof.

Povijest njemačke književnosti 20. stoljeća I
[Geschichte der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts I]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, red. prof.

 

Izborni kolegiji (unutarnja izbornost – isključivo za student/ic/e germanistike):

Seminar iz njemačke književnosti 20. stoljeća 1 A ** / ***
[Seminar zur deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts 1 A]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, red. prof.

Njemački jezik i glazba **
[Deutsche Sprache und Musik]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
mr. sc. Irena Petrušić-Hluchy, viša lektorica

Njemački jezik i kazalište **
[Deutsche Sprache und Theater]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Nadine Vollstädt, ugovorna lektorica

Planski jezici **
[Plansprachen]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.

Poredbena analiza frazema u njemačkom i hrvatskom jeziku  **
[Vergleichende Analyse der Phraseologismen in der deutschen und kroatischen Sprache]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
mr. sc. Sonja Strmečki Marković, viša lektorica

Sintaktička analiza I **
[Syntaktische Analyse I]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Kristina Hrastov, asistentica

 

Izborni kolegij u fakultetskoj ponudi (nije za student/ic/e germanistike): 

Interlingvistika i ustroj esperanta
[Interlinguistik und Struktur des Esperanto]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.

 

** Napomena uz izborne kolegije od 3. do 6. semestra: Student od 3. do 6. semestra iz ponude izbornih kolegija upisuje dva kolegija po semestru. Student može birati između kolegija iz područja lingvistike i/ili književnosti prema vlastitom težištu zanimanja, pri čemu ukupan broj upisanih izbornih kolegija iz jednog područja (lingvistika i/ili književnost) u studijskom razdoblju od 3. do 6. semestra ne može biti manji od dva (2). Ponuda lingvističkih izbornih kolegija jedinstvena je i zajednička za sve student/ic/e 2. i 3. godine studija koji/e su položili kolegij Osnove jezikoslovlja. Brojka u imenu lingvističkih izbornih kolegija Sintaktička analiza, Tekstne vrste i Osnove retorike govori o kojem se od dvaju različitih (ali tematski srodnih) kolegija radi. Ne moraju se slušati oba, niti je bitan redoslijed slušanja.

*** Napomena uz izborne književne seminare: Oznaka slova u nazivu izbornog kolegija označava broj grupa u kojima se seminar izvodi budući da se u različitim grupama obrađuju različita tematska područja.

 


6. SEMESTAR

Receptivna i produktivna tekstna kompetencija II
[Rezeptive und produktive Textkompetenz II]
Nositelji/ce i izvođač/ice:
Tamara Crnko Gmaz, viša lektorica
mr. sc. Irena Petrušić Hluchy, viša lektorica
dr. sc. Franjo Janeš, viši lektor

Fonetika i fonologija suvremenoga njemačkog jezika
[Phonetik und Phonologie der deutschen Gegenwartssprache]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Maja Anđel, izv. prof.

Povijest njemačke književnosti 20. stoljeća II
[Geschichte der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts II]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Christine Magerski, red. prof.

 

Izborni kolegiji (unutarnja izbornost – isključivo za student/ic/e germanistike):

Seminar iz njemačke književnosti 20. stoljeća 2 A ** / ***
[Seminar zur deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts 2 A]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Aida Alagić Bandov, asistentica

Planski jezici **
[Plansprachen]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.

Njemački jezik i film **
[Deutsche Sprache und Film]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Nadine Vollstädt, ugovorna lektorica

Leksičke inovacije u njemačkome **
[Lexikalische Innovationen im Deutschen]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Inja Skender Libhard, viša lektorica

Sintaktička analiza II **
[Syntaktische Analyse II]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Kristian Novak, izv. prof.

Njemački jezik i glazba  **
[Deutsche Sprache und Musik]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
mr. sc. Irena Petrušić Hluchy, viša lektorica

Germanistika u praksi **
[Germanistik in der Praxis]
Nositelj/ice i izvođač/ice:
dr. sc. Slađan Turković, izv. prof.
dr. sc. Maja Anđel, izv. prof.
dr. sc. Mirela Landsman Vinković, doc.

 

** Napomena uz izborne kolegije od 3. do 6. semestra: Student od 3. do 6. semestra iz ponude izbornih kolegija upisuje dva kolegija po semestru. Student može birati između kolegija iz područja lingvistike i/ili književnosti prema vlastitom težištu zanimanja, pri čemu ukupan broj upisanih izbornih kolegija iz jednog područja (lingvistika i/ili književnost) u studijskom razdoblju od 3. do 6. semestra ne može biti manji od dva (2). Ponuda lingvističkih izbornih kolegija jedinstvena je i zajednička za sve student/ic/e 2. i 3. godine studija koji/e su položili kolegij Osnove jezikoslovlja. Brojka u imenu lingvističkih izbornih kolegija Sintaktička analiza, Tekstne vrste i Osnove retorike govori o kojem se od dvaju različitih (ali tematski srodnih) kolegija radi. Ne moraju se slušati oba, niti je bitan redoslijed slušanja.

*** Napomena uz izborne književne seminare: Oznaka slova u nazivu izbornog kolegija označava broj grupa u kojima se seminar izvodi budući da se u različitim grupama obrađuju različita tematska područja.