Na diplomskom studiju, bez obzira na smjer, kolegiji uglavnom nisu međusobno uvjetovani. Student je dužan prije izrade završnog rada položiti sve kolegije prema planu i programu studija. Važne su iznimke međutim sljedeći slučajevi:

KOLEGIJ
UVJET UPISA – ISPUNJENE OBVEZE
Vježbe pismenog prevođenja 2 Odslušane Vježbe pismenog prevođenja 1
Vježbe pismenog prevođenja 3 Odslušane i položene Vježbe pismenog prevođenja 1 i 2
Vježbe pismenog prevođenja 4 Odslušane Vježbe pismenog prevođenja 3
Terminologije i jezici struka II Terminologije i jezici struka I
Terminologije i jezici struka III Terminologije i jezici struka II