ZIMSKI SEMESTAR 2022./2023.

1. SEMESTAR

Minimalna nastavnička kompetencija Vrijeme Dvorana
Ponuda Fakulteta
Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Proces usvajanja njemačkog… Vrijeme Dvorana
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić sr. 8.00-9.30 A311
Analiza i pripremanje nastave njemačkog kao stranog jezika Vrijeme Dvorana
 dr. sc. Marija Lütze-Miculinić sr. 9.30-11.00 A311
Jezični praktikum I
Vrijeme Dvorana
mr. sc. Irena Petrušić Hluchy če. 11.00-12.30 A307
—– Izborni kolegiji nastavničkog smjera:
Učenički jezici – analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina Vrijeme Dvorana
dr. sc. Mirela Landsman Vinković če. 15.30-17.00 A102
Učiteljske vještine u nastavi stranog jezika   Vrijeme Dvorana
 Jasmina Pernjek pe. 14.00-15.30 A307
Iz povijesti i kulture Njemačke I Vrijeme Dvorana
Nadine Vollstädt sr. 18.30-20.00 A307
Vidi i ponudu izbornih predmeta na kulturološkom smjeru.

­

3. SEMESTAR 

Minimalna nastavnička kompetencija Vrijeme Dvorana
Ponuda Fakulteta
Školska praksa i Praktikum s metodičarom  Vrijeme Dvorana
dr. sc. Mirela Landsman Vinković pe. 11.00-12.30 A102
—– Izborni kolegiji nastavničkog smjera:
Učenički jezici – analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina Vrijeme Dvorana
dr. sc. Mirela Landsman Vinković če. 15.30-17.00 A102
Učiteljske vještine u nastavi stranog jezika   Vrijeme Dvorana
 Jasmina Pernjek pe. 14.00-15.30 A307
Iz povijesti i kulture Njemačke I Vrijeme Dvorana
Nadine Vollstädt sr. 18.30-20.00 A307
Vidi i ponudu izbornih predmeta na kulturološkom smjeru.

­

LJETNI SEMESTAR 2021./2022.

2. SEMESTAR

Minimalna nastavnička kompetencija Vrijeme Dvorana
Fakultetska ponuda
Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Temeljni principi i postupci… Vrijeme Dvorana
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić sr. 8.00-9.30 A311
Postupci podučavanja znanja i vještina njemačkog jezika  Vrijeme Dvorana
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić sr. 9.30-11.00 A311
Jezični praktikum II Vrijeme Dvorana
mr. sc. Irena Petrušić Hluchy sr. 12.30-14.00 A128
—– Izborni kolegiji nastavničkog smjera:
Rad s udžbenicima njemačkog jezika Vrijeme Dvorana
dr. sc. Mirela Landsman Vinković če. 15.30-17.00 A307
Književnost i čitanje u nastavi njemačkog jezika Vrijeme Dvorana
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić če. 9.30-11.00 A311
Vidi i ponudu izbornih predmeta na kulturološkom smjeru.

­

4. SEMESTAR 

Minimalna nastavnička kompetencija Vrijeme Dvorana
Fakultetska ponuda
Seminar za izradu završnog rada Vrijeme Dvorana
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić če. 8.00-9.30 A307
Metodika nastave njemačkog jezika Vrijeme Dvorana
dr. sc. Mirela Landsman Vinković sr. 11.00-12.30 A307
—– Izborni kolegiji nastavničkog smjera:
Rad s udžbenicima njemačkog jezika Vrijeme Dvorana
dr. sc. Mirela Landsman Vinković če. 15.30-17.00 A307
Književnost i čitanje u nastavi njemačkog jezika Vrijeme Dvorana
dr. sc. Marija Lütze-Miculinić če. 9.30-11.00 A311
Vidi i ponudu izbornih predmeta na kulturološkom smjeru