Student na prijediplomskom studiju upisuje kolegije prema priloženoj tablici hodograma studija:

1. semestar broj tjednih sati ECTS bodovi
Suvremeni nizozemski jezik I 6 (V) 6
Pregled nizozemske povijesti I 2 (P) 3
Kultura i društvo nizozemskog jezičnog područja I 2 (P) 3
Izborni kolegij* 3

2. semestar broj tjednih sati ECTS bodovi
Suvremeni nizozemski jezik II 6 (V) 6
Pregled nizozemske povijesti II 2 (P) 3
Kultura i društvo nizozemskog jezičnog područja II 2 (P) 3
Izborni kolegij* 3

3. semestar broj tjednih sati ECTS bodovi
Suvremeni nizozemski jezik III 6 (V) 6
Uvod u studij nizozemskog jezika 2 (P) 3
Nizozemska književnost I 2 (P) 3
Izborni kolegij* 3

4. semestar broj tjednih sati ECTS bodovi
Suvremeni nizozemski jezik IV 6 (V) 6
Osnove jezikoslovlja 2 (P) 3
Nizozemska književnost II 2 (P) 3
Izborni kolegij* 3

5. semestar broj tjednih sati ECTS bodovi
Suvremeni nizozemski jezik V 6 (V) 6
Nizozemska književnost III 2 (P) 3
Flamansko i nizozemsko slikarstvo 15., 16. i 17. st. 2 (P) 3
Izborni kolegij* 3

6. semestar broj tjednih sati ECTS bodovi
Suvremeni nizozemski jezik VI 4 (V) 4
Nizozemske prijevodne vježbe 2 (V) 2
Lingvistički seminar 2 (S) 3
Moderna likovna umjetnost za nederlandiste 2 (S) 3
Izborni kolegij* 3

Napomena: 

* Izborni kolegiji biraju se iz ponude izbornih kolegija Filozofskog fakulteta (1. i 2. semestar studija). U trećem (3.) i četvrtom (4.) semestru studija upisuje se jedan od ponuđenih izbornih kolegija na studiju nederlandistike (Uvod u medije ili Uvod u dizajn), isključivo prema rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči. U petom (5.) semestru studija student/ica bira izborni kolegij studija nederlandistike ili izborni kolegij iz ponude Filozofskog fakulteta. U šestom (6.) semestru studija student/ica upisuje izborni kolegij iz ponude Filozofskog fakulteta