LJETNI SEMESTAR 2023./2024.

2. SEMESTAR

Suvremeni nizozemski jezik VIII Vrijeme Dvorana
Maarten Rombouts po. 11.00-12.30
sr. 15.30-17.00
A228
A228
Od književnosti srednjega vijeka do moderne Vrijeme Dvorana
Toni Bandov ut. 15.30-17.00 A228
— Izborni kolegiji – za fakultetsku ponudu (ne za studente NED): 
Osnove nizozemskog jezika I
Vrijeme Dvorana
Petra Bručić po. 9.30-11.00 A311
Osnove nizozemskog jezika II   Vrijeme Dvorana
Petra Bručić po. 11.00-12.30 A311

­

4. SEMESTAR

— Izborni kolegiji – za fakultetsku ponudu (ne za studente NED):
Osnove nizozemskog jezika I
Vrijeme Dvorana
Petra Bručić po. 9.30-11.00 A311
Osnove nizozemskog jezika II   Vrijeme Dvorana
Petra Bručić po. 11.00-12.30 A311


ZIMSKI SEMESTAR 2023./2024.

1. SEMESTAR STUDIJA

Suvremeni nizozemski jezik VII Vrijeme Dvorana
Maarten Rombouts po. 15.30-17.00
sr. 15.30-17.00
A307
A307
Nizozemski kolonijalizam Vrijeme Dvorana
Maarten Rombouts sr. 17.00-18.30 A307
Uvod u Afrikaans (izborni) Vrijeme Dvorana
dr. sc. Toni Bandov ut. 15.30-17.00 A217
Sintaksa suvremenoga nizozemskoga jezika (izborni) Vrijeme Dvorana
Maarten Rombouts po. 14.00-15.30 A307
— Izborni kolegij za fakultetsku ponudu (ne za studente NED): 
Osnove nizozemskog jezika I   Vrijeme Dvorana
Petra Bručić po. 9.30-11.00 A311

­

3. SEMESTAR

Suvremeni nizozemski jezik IX Vrijeme Dvorana
Maarten Rombouts po. 12.30-14.00
sr. 12.30-14.00
A307
A215
Sociolingvistika Vrijeme Dvorana
Maarten Rombouts

  • nastava u blokovima kasnije tijekom semestra
naknadno naknadno
Uvod u Afrikaans (izborni) Vrijeme Dvorana
dr. sc. Toni Bandov ut. 15.30-17 A217
Sintaksa suvremenoga nizozemskoga jezika (izborni) Vrijeme Dvorana
Maarten Rombouts po. 14.00-15.30 A307
— Izborni kolegij za fakultetsku ponudu (ne za studente NED): 
Osnove nizozemskog jezika I   Vrijeme Dvorana
 Petra Bručić po. 9.30-11.00 A311