Prijediplomski studij nederlandistike studentima osigurava široko zasnovano temeljno obrazovanje iz cjelokupnoga područja struke i omogućava stjecanje visoke jezične kompetencije u nizozemskome jeziku. Posredovanje primijenjenih i praktičnih kompetencija ima jednaku težinu kao i posredovanje znanstvenih i teoretskih znanja. Osim ključnih stručnih kompetencija prvostupnici stječu i niz primijenjenih kompetencija, tj. metodičkih i praktičnih sposobnosti za rješavanje komunikacijskih, jezičnih, književnih, tekstnih i kulturoloških pitanja. Prvostupnici nederlandistike osposobljeni su za logičko, apstraktno i analitičko razmišljanje te raščlambu kompleksnih pitanja s područja jezika, književnosti i kulture odnosno usmene i pismene komunikacije kao i za razradu različitih modela njihova rješavanja. Osposobljeni su za razumijevanje jezičnih pojava u njihovu sustavnomu, medijskomu, društvenomu, psihološkomu i povijesnomu kontekstu, za proizvodnju tekstova sukladno njihovoj vrsti, namjeni i primateljima, za analizu i interpretaciju književnih tekstova, za samostalno razvijanje znanja i kompetencija stečenih na području nederlandistike, pa i izvan njega. Završetkom prijediplomskoga studija studenti postaju sveučilišni prvostupnici nederlandistike.