Student na prevoditeljskom smjeru diplomskog studija – modul A (diplomirani prevoditelj) upisuje kolegije prema priloženoj tablici hodograma studija:

1. semestar Tjedni sati ECTS
Teorija prevođenja 2 (P) 3
Digitalni resursi i prijevodne memorije 2 (P) + 2(S) 5
Jezik struke I 1 (P) 2
Terminologije i jezici struka I 2 (S) 2
Vježbe pismenog prevođenja I 1 (S) + 1 (V) 3
Izborni kolegij * 2 (S) 3
2. semestar Tjedni sati ECTS
Metodika pismenog prevođenja 2 (S) 2
Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika 2 (S) 3
Jezik struke II 1 (P) 2
Terminologije i jezici struka II 1 (P) 1
Vježbe pismenog prevođenja II 1 (S) + 1 (V) 3
Institucije i organizacije EU 2 (P) 3
3. semestar Tjedni sati ECTS
Leksikologija i leksikografija 2 (P) 3
Jezik medija u zemljama njem. govornog područja 2 (P) 3
Terminologije i jezici struka III 2 (S) 3
Vježbe pismenog prevođenja III 1 (S) + 1 (V) 3
Izborni kolegij * 2 (S) 3
4. semestar Tjedni sati ECTS
Povijest kulture i umjetnosti njem. gov. područja 2 (P) 2
Vježbe pismenog prevođenja IV 1 (S) + 1 (V) 3
Diplomski rad na studiju Germanistike x 10

Napomene:
* U okviru izbornog kolegija studenti izabiru kolegije iz ponude izbornih kolegija na Odsjeku za germanistiku koji ne mogu biti svi iz istog područja.