Student na poslijediplomskom specijalističkom studiju Interkulturalne njemačko-hrvatske poslovne komunikacije upisuje kolegije prema priloženoj tablici hodograma studija:

 

1. semestar broj tjednih sati ECTS bodovi
Interkulturalna poslovna komunikacija 14 (P) + 6 (S) 8
Strukovni jezici 14 (P) + 4 (S) 7
Izborni kolegij * 15 (P/S) 5
Izborni kolegij * 15 (P/S) 5
Izborni kolegij * 15 (P/S) 5
 ukupno: 83 30

2. semestar
broj tjednih sati ECTS bodovi
Retorika u poslovnoj komunikaciji 14 (P) + 6 (S) 8
Izborni kolegij * 15 (P/S) 5
Izborni kolegij * 15 (P/S) 5
Izborni kolegij * 15 (P/S) 5
Završni ispit 7
 ukupno: 65 30

* Student/ica bira tri izborna kolegija po semestru. U dogovoru s voditeljem studija mogu se umjesto dva izborna kolegija iz ponude studija izabrati dva kolegija s drugih specijalističkih ili doktorskih studija. Kolegiji izabrani s drugih studija moraju nositi najmanje po 5 ECTS.