Vodič za prvi semestar – korisne upute na početku studija

Koje sve kolegije morate slušati u određenom semestru, možete vidjeti klikom na 'Preddiplomski' pa 'Hodogram'. Kolegiji Suvremeni njemački jezik I, Izgovorne vježbe I i izborni kolegij nude se u više grupa. Pohađate samo jednu od njih, pri čemu [...]

Obavijest o upisu nepoloženih kolegija

Odgovore na pitanja o upisu nepoloženih kolegija pronaći ćete u Pravilniku o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (poveznica ovdje), pogotovo u člancima br. 27, 33, 39, 40, 41 [...]

Upute za studomat

(Usp. i detaljne upute: http://www.ffzg.hr/student/index.php?cid=1149): * * PRIJAVA/ODJAVA ISPITA PUTEM STUDOMATA Studenti prijavljuju i odjavljuju ispite elektroničkim putem pomoću Studomata. Aplikaciji Studomat može se pristupiti: · na računalu-kiosku pritiskom na zaslon osjetljiv na dodir, · na [...]