Odabir poveznice vodi do traženog sadržaja:

 • Program studija (str. 3-7); akreditiran prema Dopusnici od 15. lipnja 2005. (Klasa UP/I-602-04/05-16/515; Urbroj 533-07-05-2)

Prijediplomski studij germanistike: Promjene u kurikulu od akreditacije do danas

– Semestar: 1

 • Njemački – suvremenost i povijest, 2S tjedno postaju 1P+1S tjedno, izmijenjeno temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 25. svibnja 2011.
 • Suvremeni njemački jezik I, 6V tjedno postaju 4V+2S tjedno, izmijenjeno temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 14. lipnja 2012.

– Semestar: 2

 • Metode studiranja – jezikoslovlje, 2S tjedno postaju 1P+1S tjedno, izmijenjeno temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 25. svibnja 2011.
 • Suvremeni njemački jezik II, 6V tjedno postaju 4V+2S tjedno, izmijenjeno temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 14. lipnja 2012.

– Semestar: 3

 • Suvremeni njemački jezik III, 4V tjedno postaju 2V+2S tjedno, izmijenjeno temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 14. lipnja 2012.

– Semestar: 4

 • Suvremeni njemački jezik IV, 4V tjedno postaju 2V+2S tjedno, izmijenjeno temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 14. lipnja 2012.

– Semestar: 5

 • Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I, 4V tj. postaju 1V+3S tj., izmijenjeno temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 14. lipnja 2012.

– Semestar: 6

 • Receptivna i produktivna tekstna kompetencija II, 4V tj. postaju 1V+3S tj., izmijenjeno temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 14. lipnja 2012.

– Semestar: 3, 4, 5, 6 (izborni kolegiji) Save

 • Osnove retorike I, 2S tjedno postaju 1P+1S tjedno, izmijenjeno temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 25. svibnja 2011.
 • Osnove retorike II, 2S tjedno postaju 1P+1S tjedno, izmijenjeno temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 25. svibnja 2011.
 • Planski jezici, 2S tjedno postaju 1P+1S tjedno, izmijenjeno temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 25. svibnja 2011.
 • Osnove strukturalizma, 2S tjedno postaju 1P+1S tjedno, izmijenjeno temeljem Odluke Fakultetskog Vijeća od 25. svibnja 2011.