Obvezni kolegiji

KOLEGIJ UVJET UPISA – ISPUNJENE OBVEZE
Suvremeni njemački jezik II Suvremeni njemački jezik I
Suvremeni njemački jezik III Suvremeni njemački jezik II
Suvremeni njemački jezik IV Suvremeni njemački jezik III
Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I Suvremeni njemački jezik IV
Receptivna i produktivna tekstna kompetencija II Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I
Izgovorne vježbe iz njemačkog jezika II nema
Osnove jezikoslovlja Uvod u studij njemačkog jezika
Morfologija suvremenoga njemačkoga jezika Osnove jezikoslovlja
Sintaksa suvremenoga njemačkoga jezika Morfologija suvremenoga njemačkoga jezika
Semantika suvremenoga njemačkoga jezika nema
Fonetika i fonologija suvremenoga njemačkoga jezika Semantika suvremenoga njemačkoga jezika
Osnove književne interpretacije nema
Povijest njemačke književnosti 18. st. Osnove književne interpretacije
Povijest njemačke književnosti 19. st. Povijest njemačke književnosti 18. st.
Povijest njemačke književnosti 20. st./I Povijest njemačke književnosti 19. st.
Povijest njemačke književnosti 20. st./II Povijest njemačke književnosti 20. st./I

­

­

Izborni kolegiji

KOLEGIJ UVJET UPISA – ISPUNJENE OBVEZE
Njemački – suvremenost i povijest nema
Metode studiranja – jezikoslovlje nema
Sintaktička analiza (neovisno o broju) Osnove jezikoslovlja
Osnove retorike (neovisno o broju) Osnove jezikoslovlja
Tekstne vrste (neovisno o broju) Osnove jezikoslovlja
Semantika riječi (neovisno o broju) Osnove jezikoslovlja
Planski jezici (neovisno o broju) Osnove jezikoslovlja
Kultura i civilizacija nizozemskog jezičnog područja (neovisno o broju) Osnove jezikoslovlja
Germanističko jezikoslovlje u 19. stoljeću (neovisno o broju) Osnove jezikoslovlja
Književna interpretacija nema
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. Osnove književne interpretacije
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. Povijest njemačke književnosti 18. st.
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1 Povijest njemačke književnosti 19. st.
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 Povijest njemačke književnosti 20. st./ I
Osnove nizozemskog jezika I nema