Za upis Poslijediplomskoga specijalističkog studija Interkulturalne njemačko-hrvatske poslovne komunikacije potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

  • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij,
  • provjerom potvrđeno znanje njemačkoga jezika na razini C1 (pismena i usmena provjera).

Potrebna dokumentacija za prijavu na studij:

  • Pisana prijava (molba) na natječaj za upis na studij;
  • Ovjerene preslike diploma peddiplomskoga i diplomskoga studija;
  • Kratak životopis;
  • Izjava o financiranju studija;
  • Preslika domovnice ili odgovarajućega dokumenta za strance.

Broj mjesta: 15
Školarina studija po semestru: 6.500,00 kuna
Dodatne informacije: http://www.ffzg.unizg.hr/student/index.php?cid=1111