Uvjeti za upis u II. semestar Poslijediplomskog specijalističkog studija interkulturalne njemačko-hrvatske poslovne komunikacije jesu: položen kolegij Interkulturalna poslovna komunikacija i dva izborna kolegija (ukupno 18 ECTS)