[Važna napomena: Studenti/ce kolegije upisuju prema propisanom hodogramu studijskog programa!]

1. SEMESTAR

Interkulturalna poslovna komunikacija
[Interkulturelle Geschäftskommunikation]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

prof. dr. Velimir Piškorec, suradnik mag. spec. Marko Šarić

Strukovni jezici
[Fachsprachen]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
prof. dr. Zrinjka Glovacki-Bernardi, suradnik mag. spec. Marko Šarić

*** Izborni kolegiji (ovisno o ponudi):

Iza riječi
[Hinter den Wörtern]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
doc. dr. Maja Anđel

Kontrastivna analiza tekstova u poslovnoj komunikacji
[Kontrastive Textanalyse in der Geschäftskommunikation]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Aleksandra Ščukanec, viši asistent

Njemačka poslovna glasila – primijenjena gramatika
[Deutsche Wirtschaftsmedien – angewandte Grammatik]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Kristian Novak, viši asistent

Kontrastivna tekstologija – opći akti trgovačkih društava
[Kontrastive Textologie – allgemeine Akten der Handelsgesellschaften]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Snježana Rodek, viši lektor

Vještina komuniciranja na sastancima
[Kommunikation in Sitzungen]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Tamara Crnko Gmaz, Inja Skender Libhard, Sonja Strmečki Marković, više lektorice

Vještina pisanja prezentacija i govora
[Schreiben von Reden und Präsentationen]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Tamara Crnko Gmaz, Inja Skender Libhard, Sonja Strmečki Marković, više lektorice

Vještina pregovaranja
[Verhandlungsführung]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Tamara Crnko Gmaz, Inja Skender Libhard, Sonja Strmečki Marković, više lektorice

 


2. SEMESTAR

Retorika u poslovnoj komunikaciji
[Rhetorik in der Geschäftskommunikation]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
doc. dr. Slađan Turković, dr. sc. Franjo Janeš, viši asistent

Završni ispit
[Abschlussprüfung]

 

*** Izborni kolegiji (ovisno o ponudi):

Iza riječi
[Hinter den Wörtern]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
doc. dr. Maja Anđel

Kontrastivna analiza tekstova u poslovnoj komunikacji
[Kontrastive Textanalyse in der Geschäftskommunikation]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Aleksandra Ščukanec, viši asistent

Njemačka poslovna glasila – primijenjena gramatika
[Deutsche Wirtschaftsmedien – angewandte Grammatik]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Kristian Novak, viši asistent

Kontrastivna tekstologija – opći akti trgovačkih društava
[Kontrastive Textologie – allgemeine Akten der Handelsgesellschaften]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Snježana Rodek, viši lektor

Vještina komuniciranja na sastancima
[Kommunikation in Sitzungen]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Tamara Crnko Gmaz, Inja Skender Libhard, Sonja Strmečki Marković, više lektorice

Vještina pisanja prezentacija i govora
[Schreiben von Reden und Präsentationen]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Tamara Crnko Gmaz, Inja Skender Libhard, Sonja Strmečki Marković, više lektorice

Vještina pregovaranja
[Verhandlungsführung]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Tamara Crnko Gmaz, Inja Skender Libhard, Sonja Strmečki Marković, više lektorice