ZIMSKI SEMESTAR 2022./2023.

1. SEMESTAR

Jezik i kultura Vrijeme Dvorana
dr. sc. Aleksandra Ščukanec sr. 15.30-17.00 A104
– Izborni kolegiji kulturološkog smjera (ponuda za studente svih smjerova diplomskog studija germanistike):
Dodirno jezikoslovlje Vrijeme Dvorana
dr. sc. Velimir Piškorec pe. 12.30-14.00 A307
Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću  Vrijeme Dvorana
dr. sc. Aleksandra Ščukanec ut. 9.30-11.00 A307
Književni seminar 1 – Goetheov “Faust”
Vrijeme Dvorana
dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić sr. 12.30-14.00 A311
Književni seminar 2 – Naracija krize (Kästner, Fallada)
Vrijeme Dvorana
dr. sc. Christine Magerski po. 14.00-15.30 A307
Poglavlja iz njemačke književnosti – Dokumentarliteratur
Vrijeme Dvorana
dr. sc. Milka Car ut. 11.00-12.30 A307
Interkulturalni seminar – Književno prevođenje Vrijeme Dvorana
dr. sc. Milka Car ut. 12.30-14.00 A307

­

3. SEMESTAR

Književnost i mediji Vrijeme Dvorana
dr. sc. Christine Magerski po. 12.30-14.00 A112
—– Izborni kolegiji kulturološkog smjera (ponuda za studente svih smjerova diplomskog studija germanistike):
Dodirno jezikoslovlje Vrijeme Dvorana
dr. sc. Velimir Piškorec pe. 12.30-14.00 A307
Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću Vrijeme Dvorana
dr. sc. Aleksandra Ščukanec ut. 9.30-11.00 A307
Književni seminar 1 – Goetheov “Faust”
Vrijeme Dvorana
dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić sr. 12.30-14.00 A311
Književni seminar 2 – Naracija krize (Kästner, Fallada)
Vrijeme Dvorana
dr. sc. Christine Magerski po. 14.00-15.30 A307
Poglavlja iz njemačke književnosti – Dokumentarliteratur
Vrijeme Dvorana
dr. sc. Milka Car ut. 11.00-12.30 A307
Interkulturalni seminar 1 – Književno prevođenje
Vrijeme Dvorana
dr. sc. Milka Car ut. 12.30-14.00 A307

­

LJETNI SEMESTAR 2021./2022.

2. SEMESTAR

Njemačko-hrvatski jezični dodiri Vrijeme Dvorana
dr. sc. Velimir Piškorec če. 12.30-14.00 A307
Njemačko-hrvatski književni transferi Vrijeme Dvorana
dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić ut. 9.30-11.00 A102
—– Izborni kolegiji kulturološkog smjera (ponuda za studente svih smjerova diplomskog studija germanistike):
Psiholingvistika Vrijeme Dvorana
dr. sc. Maja Anđel ut. 17.00-18.30 A307
Jezične biografije   Vrijeme Dvorana
dr. sc. Velimir Piškorec pe. 12.30-14.00 A307
Poglavlja iz njemačke književnosti – Romantik Vrijeme Dvorana
dr. sc. Marijan Bobinac sr. 12.30-14.00 A311
Književni seminar 1 – Thomas, Heinrich und Klaus Mann Vrijeme Dvorana
dr. sc. Marijan Bobinac ut. 11.00-12.30 A307
Književni seminar 2 – Esteticizam kao koncept i način života Vrijeme Dvorana
 dr. sc. Christine Magersk po. 11.00-12.30 A307

­­ 

4. SEMESTAR

Književni seminar za diplomande Vrijeme Dvorana
dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić
– nastava se održava svaka dva tjedna
sr. 14.00-15.30 F316
—– Izborni kolegiji kulturološkog smjera (ponuda za studente svih smjerova diplomskog studija germanistike):
Psiholingvistika Vrijeme Dvorana
dr. sc. Maja Anđel ut. 17.00-18.30 A307
Jezične biografije   Vrijeme Dvorana
dr. sc. Velimir Piškorec pe. 12.30-14.00 A307
Poglavlja iz njemačke književnosti – Romantik Vrijeme