Adresa: Odsjek za germanistiku, Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

Tajništvo: Ivana Lučić Ivanuša, mag. oec.
– ured: E-327
– telefon: ++385 (0)1 409 2303
– e-pošta: germanistika@ffzg.hr
– vrijeme primanja: po. – pe. 9-13 (stanka 11-11.30)

Pročelnik/ca Odsjeka za germanistiku: dr. sc. Slađan Turković, izv. prof.
– ured: E-330
– telefon: ++385 (0)1 409 2307
– e-pošta: sturkovi@m.ffzg.hr
– vrijeme primanja:po. 11-12

Zamjenik/ca pročelnika/ce Odsjeka za germanistiku: dr. sc. Kristian Novak, izv. prof.
– ured: E-310
– telefon: ++385 (0)1 409 2347
– e-pošta: knovak2@ffzg.hr
– vrijeme primanja: če. 11-12.30


Koordinator/ica za sustav ISVU (preddiplomski studiji): mr. sc. Sonja Strmečki Marković, viša lektorica
– ured: E-307
– telefon: ++385 (0)1 409 2356
– e-pošta: ssmarkov@ffzg.hr
– vrijeme primanja: sr. 11-12

Koordinator/ica za sustav ISVU (diplomski studiji): mr. sc. Sonja Strmečki Marković, viša lektorica
– ured: E-307
– telefon: ++385 (0)1 409 2356
– e-pošta: ssmarkov@ffzg.hr
– vrijeme primanja: sr. 11-12

Koordinator/ica za ECTS i ERASMUS: Petra Bručić, stručna suradnica
– ured: E-309
– telefon: ++385 (0)1 409 2354
– e-pošta: pbrucic@ffzg.hr
   – vrijeme primanja: ut. 14-15 i po dogovoru

Koordinator/ica za mrežnu prezentaciju: dr. sc. Rikard Puh, vanjski suradnik
– ured: –
– telefon: ++385 (0)1 409 2303
– e-pošta: rpuh@ffzg.hr
– vrijeme primanja: po dogovoru

Satničar/ka: Petra Bručić, stručna suradnica
– ured: E-309
– telefon: ++385 (0)1 409 2354
– e-pošta: pbrucic@ffzg.hr
– vrijeme primanja: ut. 14-15 i po dogovoru

Knjižničar/ka: Blaženka Klemar Bubić, viša knjižničarka
– ured: 5. kat knjižnice Filozofskog fakulteta
– telefon: ++385 (0)1 409 2032
– e-pošta: bklemar@ffzg.hr
– vrijeme primanja: po. – pe. 9-13


Studentski/e predstavnici/e na predddiplomskom studiju germanistike:
– 1. god.: Gabriel Matijević, gabriel007mat@gmail.com (zamjenik/ca: Antonija Bubanko, antonija.bubanko@gmail.com)
– 2. god.: Dominik Kiseljak, kiseljakdominik@gmail.com (zamjenik/ca: )
– 3. god.: Mateja Martinjak, mateja.martinjak157@gmail.com (zamjenik/ca: Brigita Barac, brigita.barac@gmail.com)

Studentski/e predstavnici/e na diplomskom studiju germanistike:
– 1. god.: Teodora Gerbus, teodora.gerbus@gmail.com (zamjenik/ca: Pavao Abramović, iamlegendarylol72@gmail.com)
– 2. god.: Terezija Gerbus, gerbus.terezija@gmail.com (zamjenik/ca: Adrijana Puškarić, adrijana.puskaric55@gmail.com)

Studentski/e predstavnici/e na preddiplomskom studiju nederlandistike:
– 1. god.: Ema Ljubičić, ema.ljubicic17@gmail.com (zamjenik/ca: Filip Ivan Ajduk, filipajduk15@gmail.com)
– 2. god.: Lucija Pavić, lucija.pavic13@gmail.com (zamjenik/ca: Lucija Marić, lucija.maric7@gmail.com)
– 3. god.: Veronika Bartulović, veronikab213@gmail.com (zamjenik/ca: Tea Forjan, teaforjan5@gmail.com)