Student na diplomskom studiju nederlandistike upisuje kolegije prema priloženoj tablici hodograma studija:

1. semestar broj tjednih sati ECTS bodovi
Suvremeni nizozemski jezik VII 4 (V) 5
Nizozemski kolonijalizam 2 (P) 4
Izborni kolegij* 3
Izborni kolegij** 3

2. semestar broj tjednih sati ECTS bodovi
Suvremeni nizozemski jezik VIII 4 (V) 5
Od književnosti srednjega vijeka do moderne 2 (P) 4
Izborni kolegij* 3
Izborni kolegij** 3

3. semestar broj tjednih sati ECTS bodovi
Suvremeni nizozemski jezik IX 4 (V) 5
Sociolingvistika 2 (P) 4
Izborni kolegij* 3
Izborni kolegij** 3

4. semestar broj tjednih sati ECTS bodovi
Diplomski rad na studiju Nederlandistike 15

Napomena:
*Student upisuje izborni kolegij u vrijednosti 3 ECTS-a iz ponude izbornih kolegija Odsjeka ili iz ponude izbornih kolegija na razini Fakulteta. (Napomena: Ponuda izbornih kolegija na razini Fakulteta jesu kolegiji koje izvodi bilo koji Odsjek Fakulteta, a namijenjeni su slobodnom upisu od strane studenata Fakulteta, bez obzira na njihov upisani studijski program.)
**Student upisuje izborni kolegij u vrijednosti 3 ECTS-a iz ponude izbornih kolegija Fakulteta.