Ispitivač Datum i vrijeme Prostorija
Aida Alagić Bandov 25.1., 3.2., 14.2. u 11 h E-303
14.6., 27.6., 7.7. u 11 h E-303
31.8., 9.9., 19.9. u 11 h E-303
Izv. prof. dr. sc. Maja Anđel 24.1., 31.1., 18.2. u 15 h A-103
13.6. u 15 h A-212a
23.6. u 8 h (samo Fonetika) A-104
8.7. u 15 h (osim Fonetike) A-103
15.7. u 15 h A-103
29.8. u 15 h A-103
5.9. u 15 h A-103
12.9. u 15 h A-212a
Prof. dr. sc. Marijan Bobinac 2.2., 9.2., 16.2. u 9 h E-332
15.6., 6.7., 13.7. u 9 h E-332
6.9., 13.9., 20.9. u 9 h E-332
Petra Bručić
Osnove nizozemskog za germaniste 31.1., 7.2., 14.2. u 8 h A-307
13.6., 27.6., 4.7. u 8.30-10 h A-307
29.8., 8.9., 15.9. u 8.30-10 h A-307
Prof. dr. sc. Milka Car Prijić 27.1., 10.2., 17.2. u 10 h E-333
14.6., 28.6., 5.7. u 10 h E-333
30.8., 8.9., 20.9. u 10 h E-333
Prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi 24.1., 7.2., 14.2. u 10 h A-307
13.6., 27.6., 4.7. u 10 h A-307
5.9., 12.9., 19.9. u 10 h A-307
Prof. dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić 25.1., 8.2., 15.2. u 10 h E-334
21.6., 28.6., 5.7. u 10 h E-334
6.9., 13.9., 20.9. u 10 h E-334
Dr. sc. Mirela Landsman Vinković 28.1., 4.2., 18.2. u 11 h A-102
23.6., 30.6., 7.7. u 15.30 h E-306
1.9., 15.9., 22.9. u 15.30 h E-306
Izv. prof. dr. sc. Marija Lütze Miculinić 26.1., 2.2., 16.2. u 9 h E-306
15.6., 29.6., 13.7. u 9 h E-306
31.8., 7.9., 14.9. u 9 h E-306
Prof. dr. sc. Christine Magerski 24.1., 31.1., 7.2. u 14 h E-303
13.6., 20.6., 27.6. u 14 h E-303
5.9., 12.9., 19.9. u 14 h E-303
Izv. prof. dr. sc. Kristian Novak
  – Terminologije i jezici struka I 3.2., 10.2., 17.2. u 8 h E-310
14.6., 28.6., 5.7. u 8 h E-310
1.9., 8.9., 15.9. u 8 h E-310
  – Terminologije i jezici struka II 3.2., 10.2., 17.2. u 9 h E-310
14.6., 28.6., 5.7. u 9 h E-310
1.9., 8.9., 15.9. u 9 h E-310
  – Terminologije i jezici struka III 3.2., 10.2., 17.2. u 10 h E-310
14.6., 28.6., 5.7. u 10 h E-310
1.9., 8.9., 15.9. u 10 h E-310
  – Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika 3.2., 10.2., 17.2. u 11 h E-310
14.6., 28.6., 5.7. u 11 h E-310
1.9., 8.9., 15.9. u 11 h E-310
  – Sintaktička analiza I 3.2., 10.2., 17.2. u 12 h E-310
14.6., 28.6., 5.7. u 12 h E-310
1.9., 8.9., 15.9. u 12 h E-310
  – Sintaktička analiza II 3.2., 10.2., 17.2. u 13 h E-310
14.6., 28.6., 5.7. u 13 h E-310
1.9., 8.9., 15.9. u 13 h E-310
Jasminka Pernjek 28.1., 4.2., 11.2. u 14 h E-306
17.6., 24.6., 1.7. u 14 h E-306
2.9., 9.9., 16.9. u 14 h E-306
Mr. sc. Irena Petrušić-Hluchý
  – Jezični praktikum I i II 2.2., 9.2., 16.2. u 10 h
15.6., 29.6., 6.7. u 10 h D. 1
6.9., 13.9., 20.9. u 12 h D. 7
  – Njemački jezik i glazba 16.6., 30.6., 7.7. Sem. rad
8.9., 15.9., 22.9. Sem. rad
Prof. dr. sc. Velimir Piškorec 24.1., 7.2, 14.2. u 12 h E-311
13.6., 20.6., 27.6. u 12 h E-311
5.9., 12.9., 19.9. u 12 h E-311
Snježana Rodek
Tekstne vrste I 3.2., 17.2. u 10 h A-307
16.6., 7.7. u 10 h A-307
7.9., 21.9. u 10 h A-307
Tekstne vrste II 16.6., 7.7. u 10 h A-307
7.9., 21.9. u 10 h A-307
Inja Skender Libhard
  – Leksičke inovacije u njemačkome 15.6., 29.6., 6.7. u 10 h A-307
6.9., 13.9., 20.9. u 10 h A-307
Doc. dr. sc. Jelena Spreicer 25.1., 3.2., 14.2. u 15 h
14.6., 27.6., 7.7. u 15 h E-307
31.8., 9.9., 19.9. u 15 h E-307
Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Ščukanec 25.1., 1.2., 15.2. u 9 h E-311
14.6., 28.6., 12.7. u 9 h E-311
31.8., 7.9., 14.9. u 9 h E-311
Izv. prof. dr. sc. Slađan Turković 25.1. u 9 h A-103
1.2. u 13 h A-104
8.2. u 9 h A-104
14.6. u 13 h A-104
21.6. u 9 h A-104
28.6. u 13 h A-104
7.9. u 9 h A-103
14.9. u 9 h A-103
21.9. u 9 h A-103
Nadine Vollstädt
Jezik medija u zemljama njemačkoga govornog područja 31.1., 7.2., 14.2. S