Ispitivač Datum i vrijeme Prostorija
Maarten Rombouts
  – Suvremeni nizozemski jezik III/IV 27.1., 3.2., 10.2. u 10 h A-307
23.6., 30.6., 7.7. u 10 h A-307
8.9., 15.9., 22.9. u 10 h A-307
  – Suvremeni nizozemski jezik V/VI 24.1., 31.1., 7.2. u 10 h A-307
14.6., 21.6., 28.6. u 10 h A-307
7.9., 14.9., 21.9. u 10 h A-307
  – Suvremeni nizozemski jezik VII/VII i Nizozemski kolonijalizam 28.1., 4.2., 11.2. u 10 h A-307
24.6., 1.7., 8.7. u 10 h A-307
9.9., 16.9., 23.9. u 10 h A-307
Gioia-Ana Ulrich Knežević 26.1., 2.2., 9.2. u 14 h A-311
14.6. u 15 h A-311
21.6., 28.6. u 15 h A-307
30.8., 6.9., 13.9. u 15 h A-307
Toni Bandov 26.1., 2.2., 9.2. u 15.30 h A-311
15.6. u 14 h, 21.6. u 17 h, 30.6. u 14 h A-311
5.9., 12.9., 19.9. u 14 h A-307
Prof. dr. sc. Sanja Cvetnić
  – Flamansko i nizozemsko slikarstvo 26.1., 9.2., 16.2. u 12 h A-126
29.6., 6.7., 13.7. u 12 h A-126
7.9., 14.9., 21.9. u 12 h A-126
Patricia Počanić
  – Moderna likovna umjetnost za nederlandiste 26.1., 2.2., 9.2. u 10 h D. 6
15.6., 29.6., 6.7. u 10 h D. 6
31.8., 7.9. u 10 h D. 6
14.9. u 12 h D. 6
Petra Bručić
  – Osnove nizozemskog jezika I 31.1., 7.2., 14.2. u 9.30 h A-307
13.6., 27.6., 4.7. u 9.30 h A-307
29.8., 8.9., 15.9. u 9.30 h A-307
  – Osnove nizozemskog jezika II 31.1., 7.2., 14.2. u 11 h A-307
13.6., 27.6., 4.7. u 11 h A-307
29.8., 8.9., 15.9. u 11 h A-307
  – Lingvistički seminar 13.6., 20.6., 27.6. u 10 h E-309
31.8., 14.9., 21.9. u 10 h E-309