Prijediplomski studij germanistike prvostupnicima osigurava široko zasnovano temeljno obrazovanje iz cjelokupnog područja struke i omogućava stjecanje visoke jezične kompetencije u njemačkome jeziku. Posredovanje primijenjenih i praktičnih kompetencija ima jednaku težinu kao i posredovanje znanstvenih i teoretskih znanja. Osim ključnih stručnih kompetencija prvostupnici stječu i niz primijenjenih kompetencija, tj. metodičkih i praktičnih sposobnosti za rješavanje komunikacijskih, jezičnih, književnih, tekstnih i kulturoloških pitanja. Prvostupnik germanistike osposobljen je za logičko, apstraktno i analitičko razmišljanje te raščlambu kompleksnih pitanja s područja jezika i književnosti odnosno usmene i pismene komunikacije kao i za razradu različitih modela njihova rješavanja. Osposobljen je za razumijevanje jezičnih fenomena u njihovu sistemskom, medijskom, socijalnom, psihološkom i povijesnom kontekstu, za produkciju tekstova sukladno namjeni i adresatima odnosno vrsti teksta, za analizu i interpretaciju književnih tekstova te za samostalno produbljivanje i proširivanje znanja i kompetencija stečenih na području germanistike, pa i izvan njega (cjeloživotno učenje).