Diplomski studij omogućava studentima stjecanje znanja jezika, kao i komunikacijsku kompetenciju koja uključuje razumijevanje i pisanje općeg jezika na višoj razini te napredno aktivno korištenje nizozemskim jezikom; jezično-kulturnu kompetenciju što pretpostavlja upoznavanje s nizozemskom kulturom kao i flamanskim sociokulturnim, povijesnim i političkim specifičnostima; stjecanje osnovnih akademskih vještina, uključujući i sposobnost korištenja znanstvenom te specijaliziranom literaturom; vještinu kritičkog mišljenja na akademskoj/naprednoj razini. Studenti po završetku studija mogu pronaći zaposlenje na poslovima i projektima koji uključuju kontakte s Nizozemskom i Belgijom te ostalim nizozemskim jezičnim područjem, u sektorima kao što su obrazovanje, diplomacija, turizam, međunarodne kompanije, izdavaštvo, prevodilačkim poslovima stručnih i književnih tekstova, prevođenja za televiziju i radio, rada u novinarstvu, te kao prevodioci u Europskoj uniji ili drugim srodnim međunarodnim institucijama. Završetkom studija studenti stječu stručni naziv magistra/magistre nederlandistike