Student na prijediplomskom studiju germanistike upisuje kolegije prema priloženoj tablici hodograma studija:

1. semestar broj tjednih sati ECTS
Suvremeni njemački jezik I 4 (V) + 2 (S) 4
Izgovorne vježbe njemačkog jezika I 1 (V) 1
Uvod u studij njemačkoga jezika 2 (P) 4
Uvod u studij njemačke književnosti 2 (P) 4
Izborni kolegij * 2 (S) 2
2. semestar broj tjednih sati ECTS
Suvremeni njemački jezik II 4 (V) + 2 (S) 4
Izgovorne vježbe njemačkog jezika II 1 (V) 1
Osnove jezikoslovlja 2 (P) 4
Osnove književne interpretacije 2 (P) 4
Izborni kolegij ** 2 (S) 2
3. semestar broj tjednih sati ECTS
Suvremeni njemački jezik III 2 (V) + 2 (S) 3
Morfologija suvremenoga njemačkoga jezika 2 (P) 4
Povijest njemačke književnosti 18. st. 2 (P) 4
Izborni kolegij *** 2 (S) 2
Izborni kolegij *** 2 (S) 2
4. semestar broj tjednih sati ECTS
Suvremeni njemački jezik IV 2 (V) + 2 (S) 3
Sintaksa suvremenoga njemačkoga jezika 2 (P) 4
Povijest njemačke književnosti 19. st. 2 (P) 4
Izborni kolegij *** 2 (S) 2
Izborni kolegij *** 2 (S) 2
5. semestar broj tjednih sati ECTS
Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I 1 (V) + 3 (S) 3
Semantika suvremenoga njemačkoga jezika 2 (P) 4
Povijest njemačke književnosti 20. st./ I 2 (P) 4
Izborni kolegij *** 2 (S) 2
Izborni kolegij *** 2 (S) 2
6. semestar broj tjednih sati ECTS
Receptivna i produktivna tekstna kompetencija II 1 (V) + 3 (S) 3
Fonetika i fonologija suvremenoga njemačkoga jezika 2 (P) 4
Povijest njemačke književnosti 20. st./ II 2 (P) 4
Izborni kolegij *** 2 (S) 2
Izborni kolegij *** 2 (S) 2

  

Napomene:

* Izborni kolegij: Metode studiranja – znanost o književnosti ili Njemački – suvremenost i povijest.

** Izborni kolegij: Metode studiranja – jezikoslovlje ili Književna interpretacija.

*** Izborni kolegiji:
U studijskom razdoblju od 3. do 6. semestra student upisuje po dva izborna kolegija iz ponude Odsjeka za germanistiku u svakom semestru (ukupno najmanje 8 u razdoblju od 3. do 6. semestra). Student bira između književnih i/ili jezikoslovnih izbornih kolegija prema vlastitom težištu zanimanja. Od ukupnog broja od 8 upisanih izbornih kolegija od 3. do 6. semestra, na kraju prijediplomskog studija minimalno 2 moraju biti iz područja književnosti ili lingvistike. Izborni kolegij Pragmalingvistički seminar moguće je upisati tek u 6. semestru prijediplomskog studija budući da je uvjetovan odslušanim obveznim kolegijemSemantika suvremenoga njemačkoga jezika koji se izvodi u 5. semestru studija.