Opisi kolegija: Diplomski studij germanistike – kulturološki smjer [2022./2023.] Ispis
– Studenti/ce kolegije upisuju prema propisanom hodogramu studijskog programa koji studiraju.

1. SEMESTAR

Jezik i kultura[Sprache und Kultur] Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Aleksandra Ščukanec, izv. prof

Izborni kolegiji kulturološkog smjera (ponuda za student/ic/e svih smjerova diplomskog studija germanistike):

Dodirno jezikoslovlje
[Sprachkontaktforschung]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.

Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću[Deutsch-kroatische Sprachkontakte im Burgenland]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Aleksandra Ščukanec, izv. prof.

Književni seminar 1 – Goetheov “Faust”[Literarisches Seminar 1 – Goethes “Faust”]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, red. prof.

Književni seminar 2  Naracija krize (Kästner, Fallada)[Literarisches Seminar 2 – Narration der Krise (Kästner, Fallada)]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Christine Magerski, red. prof.

Poglavlja iz njemačke književnosti – Dokumentarliteratur[Kapitel aus der deutschsprachigen Literatur – Dokumentarliteratur]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Milka Car, red. prof.

Interkulturalni seminar – Književno prevođenje[Interkulturelles Seminar – Literarisches Übersetzen]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Milka Car, red. prof.

Iz povijesti i kulture Njemačke I [Aus der modernen Geschichte Deutschlands I]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

Nadine Vollstädt, ugovorna lektorica


2. SEMESTAR

Njemačko-hrvatski jezični dodiri[Deutsch-kroatische Sprachkontakte] Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.

Njemačko-hrvatski književni transferi[Deutsch-kroatische Literaturtransfers] Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, red. prof.

Izborni kolegiji kulturološkog smjera (ponuda za student/ic/e svih smjerova diplomskog studija germanistike):

Psiholingvistika
[Psycholinguistik]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Maja Anđel, izv. prof.

Jezične biografije[Sprachbiografien]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.

Književni seminar 1 – Wiener Moderne[Literarisches Seminar 1 – Wiener Moderne]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, red. prof.

Književni seminar 2 – Njemačka novela 19. stoljeća[Literarisches Seminar 2 – Deutsche Novelle des 19. Jahrhunderts]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

dr. sc. Milka Car Prijić, red. prof.

Kulturološki seminar 1 – Utopija i distopija[Kulturwissenschaftliches Seminar 1 – Utopie und Dystopie] Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Jelena Spreicer, doc.


3. SEMESTAR

Književnost i mediji[Literatur und Medien] Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Christine Magerski, red. prof.

Izborni kolegiji kulturološkog smjera (ponuda za student/ic/e svih smjerova diplomskog studija germanistike):

Dodirno jezikoslovlje
[Sprachkontaktforschung]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.

Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću[Deutsch-kroatische Sprachkontakte im Burgenland]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Aleksandra Ščukanec, izv. prof.

Književni seminar 1 – Goetheov “Faust”[Literarisches Seminar 1 – Goethes “Faust”]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, red. prof.

Književni seminar 2  Naracija krize (Kästner, Fallada)[Literarisches Seminar 2 – Narration der Krise (Kästner, Fallada)]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Christine Magerski, red. prof.

Poglavlja iz njemačke književnosti – Dokumentarliteratur[Kapitel aus der deutschsprachigen Literatur – Dokumentarliteratur]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Milka Car, red. prof.

Interkulturalni seminar – Književno prevođenje[Interkulturelles Seminar – Literarisches Übersetzen]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Milka Car, red. prof.

Iz povijesti i kulture Njemačke I [Aus der modernen Geschichte Deutschlands I]
Nositelj/ica i izvođač/ica:

Nadine Vollstädt, ugovorna lektorica


4. SEMESTAR

Seminar – konzultacije za diplomande[Seminar – Diplomandensprechstunde]

Diplomski rad na studiju Germanistike[Abschlussarbeit]