– Studenti/ce kolegije upisuju prema propisanom hodogramu studijskog programa koji studiraju.

1. SEMESTAR

Suvremeni njemački jezik I[Deutsche Gegenwartssprache I] Nositelji/ce i izvođači/ce:
Antonela Konjevod, viša lektorica
Tamara Crnko Gmaz, viša lektorica
Snježana Rodek, viša lektorica
dr. sc. Inja Skender Libhard, viša lektorica
mr. sc. Sonja Strmečki Marković, viša lektorica
mr. sc. Irena Petrušić Hluchy, viša lektorica

Izgovorne vježbe njemačkog jezika I[Phonetische Übungen der deutschen Sprache I]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
Nadine Vollstädt, ugovorna lektorica

Uvod u studij njemačkog jezika
[Einführung in das Studium der deutschen Sprache] Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Slađan Turković, izv. prof.

Uvod u studij njemačke književnosti
[Einführung in das Studium der deutschen Literatur]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Jelena Spreicer, doc.

Izborni kolegiji (unutarnja izbornost – isključivo za student/ic/e germanistike):

Metode studiranja – znanost o književnosti[Methoden im Studium – Literaturwissenschaft] Nositelj/ica:
dr. sc. Jelena Spreicer, doc.
Izvođači/ce:
dr. sc. Jelena Spreicer, doc.
Aida Alagić Bandov, asistentica

Njemački – suvremenost i povijest[Deutsch – Geschichte und Gegenwart] Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Maja Anđel, izv. prof.


2. SEMESTAR

Suvremeni njemački jezik II[Deutsche Gegenwartssprache II] Nositelji/ce i izvođači/ce:
Tamara Crnko Gmaz, viša lektorica
Antonela Konjevod, viša lektorica
mr. sc. Sonja Strmečki Marković, viša lektorica
dr. sc. Inja Skender Libhard, viša lektorica
mr. sc. Irena Petrušić Hluchy, viša lektorica
Snježana Rodek, viša lektorica

Izgovorne vježbe njemačkog jezika II[Phonetische Übungen der deutschen Sprache II] Nositelj/ica i izvođač/ica:
Nadine Vollstädt, ugovorna lektorica

Osnove jezikoslovlja[Grundlagen der Sprachwissenschaft] Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Slađan Turković, izv. prof.

Osnove književne interpretacije
[Grundlagen der Literaturinterpretation] Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Jelena Spreicer, doc.

Izborni kolegiji (unutarnja izbornost – isključivo za student/ic/e germanistike):

Književna interpretacija
[Literaturinterpretation] Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Jelena Spreicer, doc.

Metode studiranja – jezikoslovlje[Methoden im Studium – Sprachwissenschaft] Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Aleksandra Ščukanec, izv. prof.


3. SEMESTAR

Suvremeni njemački jezik III[Deutsche Gegenwartssprache III] Nositelji/ce i izvođači/ce:
mr. sc. Irena Petrušić-Hluchy, viša lektorica
Tamara Crnko Gmaz, viša lektorica
dr. sc. Franjo Janeš, viši lektor
mr. sc. Sonja Strmečki Marković, viša lektorica

Morfologija suvremenoga njemačkoga jezika[Morphologie der deutschen Gegenwartsprache]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Slađan Turković, izv. prof.

Povijest njemačke književnosti 18. stoljeća[Geschichte der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts] Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Christine Magerski, red. prof.

Izborni kolegiji (unutarnja izbornost – isključivo za student/ic/e germanistike):

Seminar iz njemačke književnosti 18. stoljeća A ** / ***[Seminar zur deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts A] Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Milka Car Prijić, red. prof.

Seminar iz njemačke književnosti 18. stoljeća B ** / ***[Seminar zur deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts B] Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Jelena Spreicer, doc.

Osnove retorike I**[Grundlagen der Rhetorik] Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Franjo Janeš, viši lektor

Njemački jezik i kazalište **[Deutsche Sprache und Theater] Nositelj/ica i izvođač/ica:
Nadine Vollstädt, ugovorna lektorica

Sintaktička analiza I **
[Syntaktische Analyse I] Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Kristian Novak, izv. prof.

Planski jezici **
[Plansprachen]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.

Tekstne vrste I **
[Textsorten I] Nositelj/ica i izvođač/ica:
Snježana Rodek, viša lektorica

Poredbena analiza frazema u njemačkom i hrvatskom jeziku **[Vergleichende Analyse der Phraseologismen in der deutschen und kroatischen Sprache] Nositelj/ica i izvođač/ica:
mr. sc. Sonja Strmečki Marković, viša lektorica

** Napomena uz izborne kolegije od 3. do 6. semestra: Student od 3. do 6. semestra iz ponude izbornih kolegija upisuje dva kolegija po semestru. Student može birati između kolegija iz područja lingvistike i/ili književnosti prema vlastitom težištu zanimanja, pri čemu ukupan broj upisanih izbornih kolegija iz jednog područja (lingvistika i/ili književnost) u studijskom razdoblju od 3. do 6. semestra ne može biti manji od dva (2). Ponuda lingvističkih izbornih kolegija jedinstvena je i zajednička za sve student/ic/e 2. i 3. godine studija koji/e su položili kolegij Osnove jezikoslovlja. Brojka u imenu lingvističkih izbornih kolegija Sintaktička analiza, Tekstne vrste i Osnove retorike govori o kojem se od dvaju različitih (ali tematski srodnih) kolegija radi. Ne moraju se slušati oba, niti je bitan redoslijed slušanja.

*** Napomena uz izborne književne seminare: Oznaka slova u nazivu izbornog kolegija označava broj grupa u kojima se seminar izvodi budući da se u različitim grupama obrađuju različita tematska područja.


4. SEMESTAR

Suvremeni njemački jezik IV[Deutsche Gegenwartssprache IV] Nositelji/ce i izvođači/ce:
Tamara Crnko Gmaz, viša lektorica
dr. sc. Franjo Janeš, viši lektor
mr. sc. Irena Petrušić-Hluchy, viša lektorica
mr. sc. Sonja Strmečki Marković, viša lektorica

Sintaksa suvremenoga njemačkoga jezika[Syntax der deutschen Gegenwartssprache] Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Kristian Novak, izv. prof.

Povijest njemačke književnosti 19. stoljeća[Geschichte der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts] Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Milka Car Prijić, red. prof.

Izborni kolegiji (unutarnja izbornost – isključivo za student/ic/e germanistike):

Seminar iz njemačke književnosti 19. stoljeća A ** / ***[Seminar zur deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts A]
Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, red. prof.

Seminar iz njemačke književnosti 19. stoljeća B ** / ***[Seminar zur deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts B] Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Milka Car Prijić, red. prof.

Planski jezici **[Plansprachen] Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.

Njemački jezik i film **
[Deutsche Sprache und Film] Nositelj/ica i izvođač/ica:
Nadine Vollstädt, ugovorna lektorica

Leksičke inovacije u njemačkome **[Lexikalische Innovationen im Deutschen] Nositelj/ica i izvođač/ica:
dr. sc. Inja Sk