Konzultacije će se održati 8., 20 . i 27. rujna od 10,00 do 12,00.