ZIMSKI SEMESTAR 2022./2023.

1. SEMESTAR STUDIJA

Suvremeni nizozemski jezik I Vrijeme Dvorana
ne izvodi se
Kultura i društvo nizozemskog jezičnog područja I  Vrijeme Dvorana
ne izvodi se
Pregled nizozemske povijesti I  Vrijeme Dvorana
ne izvodi se
— Izborni kolegij za fakultetsku ponudu (ne za studente NED): 
Osnove nizozemskog jezika I   Vrijeme Dvorana
Petra Bručić po. 9.30-11.00 A311

­

3. SEMESTAR

Suvremeni nizozemski jezik III Vrijeme Dvorana
ne izvodi se
Uvod u studij nizozemskog jezika  Vrijeme Dvorana
ne izvodi se
Nizozemska književnost I  Vrijeme Dvorana
ne izvodi se
— Izborni kolegij za fakultetsku ponudu (ne za studente NED): 
Osnove nizozemskog jezika I   Vrijeme Dvorana
 Petra Bručić po. 9.30-11.00 A311

­

5. SEMESTAR

Suvremeni nizozemski jezik V Vrijeme Dvorana
Maarten Rombouts po. 11.00-12.30
sr. 17.00-18.30
pe. 12.30-14.00
A311
A311
A112
Flamansko i nizozemsko slikarstvo 15., 16. i 17. stoljeća  Vrijeme Dvorana
dr. sc. Sanja Cvetnić sr. 14.00-15.30 A307
Nizozemska književnost III Vrijeme Dvorana
 Toni Bandov ut. 15.30-17.00 A217
— Izborni kolegij za fakultetsku ponudu (ne za studente NED): 
Osnove nizozemskog jezika I   Vrijeme Dvorana
 Petra Bručić po. 9.30-11.00 A311

­

LJETNI SEMESTAR 2021./2022.

2. SEMESTAR

Suvremeni nizozemski jezik II Vrijeme Dvorana
ne izvodi se
Kultura i društvo nizozemskog jezičnog područja Vrijeme Dvorana
ne izvodi se
Pregled nizozemske povijesti II  Vrijeme Dvorana
ne izvodi se
— Izborni kolegij za fakultetsku ponudu (ne za studente NED): 
Osnove nizozemskog jezika II   Vrijeme Dvorana
 Petra Bručić po. 8.00-9.30 A311

­

4. SEMESTAR

Suvremeni nizozemski jezik IV Vrijeme Dvorana
 Maarten Rombouts po. 12.30-14.00
sr. 15.30-17.00
pe. 11.00-12.30
A311
A228
A104
Osnove jezikoslovlja za nederlandiste Vrijeme Dvorana
dr. sc. Marin Andrijašević sr. 11.00-12.30 A304
Nizozemska književnost II  Vrijeme Dvorana
Toni Bandov če. 15.30-17.00 A205
— Izborni kolegij za fakultetsku ponudu (ne za studente NED):
Osnove nizozemskog jezika II  Vrijeme Dvorana
 Petra Bručić po. 8.00-9.30 A311

6. SEMESTAR

Suvremeni nizozemski jezik VI Vrijeme Dvorana
Maarten Roumbouts po. 11.00-12.30
pe. 12.30-14.00
A311
A311
Lingvistički seminar   Vrijeme Dvorana
Petra Bručić po. 9.30-11.00 A311
Nizozemske prijevodne vježbe Vrijeme Dvorana
Gioia-Ana Ulrich Knežević če. 14.00-15.30 A314
Moderna likovna umjetnost za nederlandiste Vrijeme Dvorana
 Patricia Počanić če. 15.30-17.00 A314
— Izborni kolegij za fakultetsku ponudu (ne za studente NED): 
Osnove nizozemskog jezika II   Vrijeme Dvorana
Petra Bručić po. 8.00-9.30 A311